marți, 12 iulie 2011

Ce este o virgulă ?

Vânturile, valurile
~
Sfânta Mănăstire Dervent

vă oferă
EVANGHELIA ZILEI: 2011-07-11
LUNI
ÎN SĂPTĂMÂNA A CINCEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH


Evanghelia de la Matei
(XII, 9-13)
n vremea aceea, a venit Iisus în sinagoga iudeilor. Şi iată un om care avea o mână uscată. Şi L-au întrebat, zicând: „Este oare îngăduit să vindeci în zi de sâmbătă?“... Ca să-L învinuiască. Iar El le-a răspuns: „Cine va fi între voi omul care va avea o oaie şi, de va cădea ea sâmbăta în groapă, nu o va apuca şi o va scoate afară? Cu cât mai preţios decât oaia este omul! Aşa că îngăduit este să faci bine sâmbăta“. Atunci i-a zis omului: „Întinde-ţi mâna!“ El a întins-o şi ea şi-a revenit, sănătoasă ca şi cealaltă.
Dervent - Rostiri - Rugăciuni - Biblia - Sf. Liturghie - Publicaţii - Dicţionar - Proiecte - Cugetări - Pomelnice - Felicitări - Multimedia - Link-uri - Donaţii - Contact
~
La urma urmei, ce-i o Virgulă ?
O virgulă este o spaţiere grafică.
Desigur, funcţionalităţile ei sunt multiple.
Printre acestea, aceea a separării. Ca o graniţă ori ca o linie de demarcaţie.
Deja prezent, conflictul definirilor.
Cine-şi poate separa Un Cuvânt, de restul Cuvintelor, în aşa fel încât, definindu-l, să nu se folosească de celelalte ?
 
Doar Dumnezeu !
Acesta a Creat.
După care, noi, noi toţi, chiar şi muştele, nu am mai "înţeles" nimic.
Eram, suntem, vom fi simplii executanţi !

 
Ce este o Virgulă ?
Virgula, punctul ! Deja cădem avansând. Şi, deşi doar două, cu acestea Dumnezeu ne-a permis nouă existenţa. Aceste două "elemente" constitutive ale Creaţiei SALE !
 
Iată o "Virgulă",
(poate un "Punct"; de asemenea, poate un "punct şi virgulă"):

 
Mihai Eminescu
- Dintre sute de catarge

Dintre sute de catarge
 Care lasă malurile,
Câte oare le vor sparge
 Vânturile, valurile?

Dintre păsări călătoare
 Ce străbat pământurile,
Câte-o să le-nece oare
 Valurile, vânturile?

De-i goni fie norocul,
 Fie idealurile,
Tu urmează în tot locul
 Vânturile, valurile.

Ne'nţeles rămâne gândul
 Ce-ţi străbate cânturile;
Zboară vecinic îngânându-l
 Valurile, vânturile.

(Adaugat de : Ella )

~
Tot mai des, omul Om, apasă tasta Spaţiere, fără să priceapă ...

Româneşte: â , ă , î , ş , ţ , Â , Ă , Î , Ş , Ţ , †
~

Vânturile, valurile
Vânturile, valurile
29.07.2011 ~ UpDate
Mulţumită doamnei "disa", am căpătat "loc de meditaţie", preţ de-o "Virgulă". 
"... Harul este o energie necreată, izvorând continuu din fiinţa dum­nezeiască a celor trei Ipostasuri dumnezeieşti. El este, deci, lucrarea ce­lor trei Persoane ale Sfintei Treimi, iar ca energie simţitoare este re­vărsată de Sfântul Duh peste toţi creştinii, ca "ungere împărătească" pentru chemarea de a domni cu Mântuitorul, în veacul viitor, sfinţiţi şi desăvârşiţi în El. ...
Din citat, observ prezentă Speranţa, căci CREZUL fără Speranţă nu îmi închipui că poate fi trainic.
(gata UpDate) .
~

Dictionar: Har;
postări asemănătoare:

~  
Cornelius, :)
~,

Dialog la distanţă !

Dialog la distanţă !
118-9=109 agrafe ! Foarte multe ... "Oglinzi", trebuie ori să mai reduc din ele, ori să mi le aşez pe "zone de afinităţi". Astăzi când am deschis, "patinând" pe [Lista de lecturi - Blogger], mi-a atras atenţia un titlu de postare:
~
"Bună Ziua, Lavii ! (A£avinia IµÑ—з) 

Să ştii doar că lucrurile nu sunt chiar aşa simple ! 
Eu am fost mai întâi ateu (totuşi, pentru că aveam raţiune, mă consideram 50%; nu am alergat pentru 1% în plus, nici de o parte, nici de cealaltă ! ... eram ceea ce am primit !) 
Apoi, a venit 1989, decembrie. În "Piaţă", m-am descătuşat de anumite confuzii. 
Într-o zi (seară de fapt; mă îndreptam înspre Piaţa Universităţii) m-am adresat către Dumnezeu. Ştiam că nu direct, ci prin intermediari (îngeri !) o pot face. Simţeam că nu sunt prea curat. Mi l-am imaginat ca pe o persoană ! L-am rugat ! Şi eram sigur că voi primi răspuns ! Şi am primit. 
De atunci, nu sunt mulţumit deloc de mine: nu pot să mă apropii, cât mi-aş dori ... de aproape. 
Pierd încă mult timp ... cu altele ! Ştiu. 
De fapt, a te apropia ... cred că înseamnă să STAI, mai mereu, cu gândul la Dumnezeu ! 
Dar să şi faci ceva ! 
Încă nu am găsit ceea ce ar trebui să fac eu ! Eu însumi, pentru mine în primul rând: pentru a putea să dăruiesc şi altora, cât mai eficient, cât mai benefic. 
De aceea, pentru că tot intru în Virtual, mi s-a părut firesc ~ schimbul informaţional ! În timp, mi-am găsit mulţi ... Prieteni (bine ... "discutabil"; sunt de acord), dar şi un "soi de program" personal: Oglinzile mele = ceilalţi !!! În mare, se rezumă la câteva "funcţii": 
 
- tot ce văd la ceilalţi, îmi aparţine şi mie ... mănuşă ! 
- mi i-am ales pe sprânceană, după propriile afinităţi (şi încă ... "se lucrează, la greu" !) 
- fiecare are propriile "libertăţi", propriul "drum" în Drum ! 
- fiecare, în funcţie de ceea ce i s-a dat (şi, din ceea ce i s-a dat, atât cât a primit) este răspunzător de faptele proprii, dar şi de ... efectele produse celorlalţi. 
 
Mă opresc, pentru că mă apropii de 1800 de "caractere". 

Cornelius, :) " 
Desigur, în grabă (desigur că în grabă ! :) ), am avut şi o micuţă greşeală: în loc de 
 am "redactat" A£avinia IµÑ—з ! Uitasem să modific, după introducerea diacriticelor (Diacritice şi traduceri = http://srv.diacritice.com/
Deoarece îmi doream un "semn de carte", am scris "o postare" ! 
(Acum, ar trebui să-mi cer scuze) 
Articolul, ca orice articol, merită a fi citit ! 
În funcţie de afinităţi, de dorinţe, de multe altele, fiecare îşi alege câteva persoane cu care să comunice. 
Arar însă, poate să "culeagă" şi din "împrejurimi". 
Confuzia mea, până astăzi (mulţumesc domnişoarei Lavinia !), era în adresabilitate: 
-- eu mă "adresam" către Blog (bineînţeles, exagerând !), mai mult decât (cum este şi firesc) ... semnatarului ! 
Mea Culpa ! 
~~
În altă ordine de idei, deja am cam înţeles "componentele" Traseului (la care mă "zbat", din noiembrie 2010 !)
Era foarte simplu, de altfel: va include "dorinţa", adică cei cu care vreau să comunic ! Dar şi cei care, chiar dacă nu au timp şi de mine, pot afla eu de la dumnealor ... vrute şi nevrute !
Dar, special, ca un "mini Traseu", include "împlinirea", adică cei cu care întradevăr comunic.
Iar, ca "auto urechiala" ... restul, sunt evident (asta este, din păcate !): Zone "de balast".
~
Dialog la distanţă: 1
~

Dialog la distanţă
Dialog la distanţă

Cornelius, :)
~
Traseu:
De citit:
Dicţionar:
~,  

Am revenit, domnişoară £avinia εїз. Mai devreme (din grabă), v-am redactat greşit numele: îmi cer Iertare ! Mie nu-mi displac, comentariile fluviu. Însă, dacă doriţi altfel, pe viitor pot face trimitere către un comentariu*postare, în felul următor: 
Bună Ziua ! Doamnei (sau domnului) X ! 

"Blablabla", adică spun totuşi două vorbe despre articol, apoi, o părere mai în "detaliu", o pot preciza prin sintagma (LINK) : "la mine"; "aici"; "vă invit" 

Exemplu: 
Bun ziua, domnişoarei £avinia εїз

Să ştiţi că lucrurile nu sunt chiar aşa simple ! 
Eu am fost mai întâi ateu ! Apoi, evenimentele din 1989 mi-au declanşat şi mie "Schimbarea" ! 
Desigur însă că, un comentariu de bun simţ (adică scurt !) nu poate include o multitudine de aspecte. 
V-am răspuns "provocării", mai pe larg, la mine
Doamne ajută ! 

Cornelius, :)
~

sâmbătă, 2 iulie 2011

TorsiuneÎngemănare

O dată cu trecerea anilor, ne apropiem pas cu pas de Momentul Final. Acest moment ne propulsează vibrational în "Locul promis nouă". Acolo, casa este din cărămizile faptelor benefice, asumate şi închinate lui Dumnezeu. ~ Cornelius, :)  
~  
Începutul nostru, este speculat de tot soiul de "vizionari", "horoscopisti", cititori în Stele şi-n ... andrele şi câţi alţi tâlcuitori de litere şi cifre, care chipurile, ne-ar caracteriza personalitatea !  
Singura certitudine, Credinţa în Dumnezeu, este o veşnică "îndoială", dar şi Speranţă susţinută prin semne particulare, specifice fiecărui individ în parte.  
Disputat de seminţiile Planetei, Dumnezeu ŞTIE, căci EL este însuşi Adevărul, EL ne îndrumă personal (prin Legi !), pe fiecare în parte, dovedind că este Calea. Cei trăitori cu Teamă, Ascultare şi Slavă de Dumnezeu, sunt îngemănaţi Naturii, Universului, asimilând astfel Lumina Cunoaşterii din Creaţie, înapoind Iubire, astfel fiind supuşi Vieţii, ei înşişi mici creatori, după Chip şi Asemănare.  
Calea, Adevărul, Viaţa. Singurele "bătute în cuie" !  
Toate celelalte fiind în permanentă mişcare, permanentă transformare, permanentă devenire, Revenire !  
Totul nu-i decât O Reluare, O Refacere, O Renaştere !!!  
Sufletul, dăruit fiecărei bucăţi de lut, alcătuiesc PLĂMADA.  
Noi toţi suntem plămădiţi, din prima Clipă, până la Ultima suflare.  
Fiecare în parte este pe cont propriu, dar şi răspunzător de soarta întregii comunităţi umane. Dumnezeu ne-a dat Liber arbitru, ne-a creat egal de diferiţi şi ne aşteaptă. Încă ne aşteaptă să vrem Voia SA, căci Toate sunt la Dumnezeu, nimic nu avem fără EL. Chiar şi "Căutarea noastră de Dumnezeu", tot EL ne-a dăruit-o. 


ÎngemănareCornelius, :) 
~ ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Evanghelia zilei