marți, 12 iulie 2011

Ce este o virgulă ?

Vânturile, valurile
~
Sfânta Mănăstire Dervent

vă oferă
EVANGHELIA ZILEI: 2011-07-11
LUNI
ÎN SĂPTĂMÂNA A CINCEA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH


Evanghelia de la Matei
(XII, 9-13)
n vremea aceea, a venit Iisus în sinagoga iudeilor. Şi iată un om care avea o mână uscată. Şi L-au întrebat, zicând: „Este oare îngăduit să vindeci în zi de sâmbătă?“... Ca să-L învinuiască. Iar El le-a răspuns: „Cine va fi între voi omul care va avea o oaie şi, de va cădea ea sâmbăta în groapă, nu o va apuca şi o va scoate afară? Cu cât mai preţios decât oaia este omul! Aşa că îngăduit este să faci bine sâmbăta“. Atunci i-a zis omului: „Întinde-ţi mâna!“ El a întins-o şi ea şi-a revenit, sănătoasă ca şi cealaltă.
Dervent - Rostiri - Rugăciuni - Biblia - Sf. Liturghie - Publicaţii - Dicţionar - Proiecte - Cugetări - Pomelnice - Felicitări - Multimedia - Link-uri - Donaţii - Contact
~
La urma urmei, ce-i o Virgulă ?
O virgulă este o spaţiere grafică.
Desigur, funcţionalităţile ei sunt multiple.
Printre acestea, aceea a separării. Ca o graniţă ori ca o linie de demarcaţie.
Deja prezent, conflictul definirilor.
Cine-şi poate separa Un Cuvânt, de restul Cuvintelor, în aşa fel încât, definindu-l, să nu se folosească de celelalte ?
 
Doar Dumnezeu !
Acesta a Creat.
După care, noi, noi toţi, chiar şi muştele, nu am mai "înţeles" nimic.
Eram, suntem, vom fi simplii executanţi !

 
Ce este o Virgulă ?
Virgula, punctul ! Deja cădem avansând. Şi, deşi doar două, cu acestea Dumnezeu ne-a permis nouă existenţa. Aceste două "elemente" constitutive ale Creaţiei SALE !
 
Iată o "Virgulă",
(poate un "Punct"; de asemenea, poate un "punct şi virgulă"):

 
Mihai Eminescu
- Dintre sute de catarge

Dintre sute de catarge
 Care lasă malurile,
Câte oare le vor sparge
 Vânturile, valurile?

Dintre păsări călătoare
 Ce străbat pământurile,
Câte-o să le-nece oare
 Valurile, vânturile?

De-i goni fie norocul,
 Fie idealurile,
Tu urmează în tot locul
 Vânturile, valurile.

Ne'nţeles rămâne gândul
 Ce-ţi străbate cânturile;
Zboară vecinic îngânându-l
 Valurile, vânturile.

(Adaugat de : Ella )

~
Tot mai des, omul Om, apasă tasta Spaţiere, fără să priceapă ...

Româneşte: â , ă , î , ş , ţ , Â , Ă , Î , Ş , Ţ , †
~

Vânturile, valurile
Vânturile, valurile
29.07.2011 ~ UpDate
Mulţumită doamnei "disa", am căpătat "loc de meditaţie", preţ de-o "Virgulă". 
"... Harul este o energie necreată, izvorând continuu din fiinţa dum­nezeiască a celor trei Ipostasuri dumnezeieşti. El este, deci, lucrarea ce­lor trei Persoane ale Sfintei Treimi, iar ca energie simţitoare este re­vărsată de Sfântul Duh peste toţi creştinii, ca "ungere împărătească" pentru chemarea de a domni cu Mântuitorul, în veacul viitor, sfinţiţi şi desăvârşiţi în El. ...
Din citat, observ prezentă Speranţa, căci CREZUL fără Speranţă nu îmi închipui că poate fi trainic.
(gata UpDate) .
~

Dictionar: Har;
postări asemănătoare:

~  
Cornelius, :)
~,

Un comentariu:

DoarATAT spunea...

Bună Ziua !
Am adresat doamnei disa:
[Bună Ziua !
Vă mulţumesc. Aceste cuvinte, înţelese, pot lucra benefic asupra noastru - "cu acordul ... nostru".
Eu le voi "prelua" pentru meditaţie personală; voi reveni să reascult "manifestarea Harului" !
~
Cornelius, :)]
~
Apoi am preluat ... "o virgulă" din textul dumneaei:
(aici complet, pentru meditaţie proprie)
[Ce este harul?
Harul dumnezeiesc

"După învăţătura Bisericii, harul este manifestarea iu­birii şi atotputerniciei lui Dumnezeu în Biserică prin Sfintele Taine.

Harul este o energie necreată, izvorând continuu din fiinţa dum­nezeiască a celor trei Ipostasuri dumnezeieşti. El este, deci, lucrarea ce­lor trei Persoane ale Sfintei Treimi, iar ca energie simţitoare este re­vărsată de Sfântul Duh peste toţi creştinii, ca "ungere împărătească" pentru chemarea de a domni cu Mântuitorul, în veacul viitor, sfinţiţi şi desăvârşiţi în El. De aceea, Sfântul Apostol Pavel sfârşeşte cea de a doua sa Epistolă către Corinteni cu binecuvântarea treimică : "Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu (Tatăl) şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toţi" (13, 13).]
~
UpDatarea nu conţine decât ... "o virgulă"

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Evanghelia zilei